Logo Saarnikoti

Saarnikoti OySaarnikoti yrityksenä

PalvelutSaarnikodin palvelut

TilatSaarnikodin tilat

Saarnikoti Oy:n palvelukokonaisuus sisältää erilaisia sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviä ikäihmisten palveluita sekä pitopalvelutoiminnan. Henkilökunnan ammatillinen osaaminen luo pohjan hyvälle palvelulle. Henkilökunnan ammatillinen osaaminen on varmistettu niin sairaanhoitajien kuin lähihoitajien toimesta.

Saarnikodin palvelut suunnitellaan vähintään laatusuositusten mukaisiksi. Laatusuosituksissa käytetään mm. Vanhustyön keskusliiton, THLn ja "TULAKI:n" mukaisia suosituksia. Näiden lisäksi Hämeenlinnan kaupunki on varmistanut tilojen sopivuuden palvelutarjontaan. Palvelut on kohdennettu seudullisesti ikääntyvään väestöön. Palvelut muodostuvat kysynnän ja tarjonnan pohjalta ja ovat siten yksilölliset. Palvelusopimuksen laatiminen ja toteuttaminen on yhteistyötä erilaisten ammatinharjoittajien ja yhteisöjen kanssa.

Mielenkiinto ikääntyvän ihmisten palvelutarjontaan on lisääntynyt mutta edelleen rajoittunut asutuskeskuksiin. Saarnikoti tarjoaa maalle rauhaisaa ympäristöä ja kodinomaista asumispalvelua. Ikä ei ole este vaan mahdollisuus, voisi olla motto tänä päivänä. Mahdollisuus auttaa erilaisia ihmisiä selviämään iän tuomien vaivojen kanssa, on luonut haasteen perustaa kodin ikääntyvälle ihmiselle.

Palvelusopimuksessa selviää niin voimavarat kuin puutteet. Ammattitaitoinen henkilökunta auttaa selviämään arkipäivässä.

Palaa etusivulle tai lue lisää

Saarnikoti OySaarnikoti yrityksenä

PalvelutSaarnikodin palvelut

TilatSaarnikodin tilat